<div align="center"> <h1>Towarzystwo Polsko-Japońskie</h1> <h3>Strona Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Polsko-Japońskiego w Poznaniu.</h3> <p>klub, Poznań, Japonia, towarzystwo, kultura, ikebana, kaligrafia, kabuki, sumo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.tpjwlkp.republika.pl" rel="nofollow">http://www.tpjwlkp.republika.pl</a></p> </div>